CENTRUM ARCHEOLOGICZNE 
Archeolog Jacek Kaczanowski

Zapraszam do współpracy

tel. 5 0 7 -7 5 4- 0 0 1

e-mail: centrumarcheologiczne@gmail.com

Wykonujemy usługi archeologiczne: 

. badania wykopaliskowe 
. nadzory archeologiczne 
. nadzór archeologiczny 
. wykopaliska 
. badania sondażowe 
. badania ratunkowe 
. badania powierzchniowe